Ждут ваших писем

1. Рыхлард Кочи, 13 лет
Ryszard KOCZY, Rydultowy, ul. Krzyzkowicka 73, pow. Rybnik, woj. Katowice, Polska.

2. Вацлав Лазик, 14 лет
Waclaw LAZIK, Kolo n. Warta, ul. Czarncarska 12 m. 3, woj. Poznanskie, POLSKA.

3. Мачей Плонка, 16 лет
Maciej PLONK A, Krakow, ul. Moniuszki 21/9, POLSKA.

4. Станислав Борыс. 14 лет
Stanislaw BORYS, Cimenik, p. Insko, pow. Stargard Szczecinski, POLSKA.

5. Петр Филипски, 16 лет
Piotr FILIPSKI, Gliwice, ul. Styczynskiego 19 m. 2, POLSKA.

6.  Ян Домагала, 15 лет
Jan DOMAGALA, Poreba k. Zawiercia, ul. Stawowa 68, woj. Katowice, POLSKA.

7. Фердынанд Голиш, 16 лет
Ferdynand GOLISZ, Ustron, ul. Zawodzie 7, pow. Cieszyn, POLSKA.

8. Мечислав Бочестовски. 16 лет
Mieczyslaw BOCZESTOWSKI, Gdansk 18, ul. Wagnera 4/1, POLSKA.

9. Януш Гшибек, 15 лет
Janusz GRZYBEK, Wloszczowa, ul. Wschodnia 12/2, POLSKA.

10. Ян Пекаж, 14 лет
Jan PIEKARZ, p. Turowo, pow. Szczecinek, w. Kwieciszewo, POLSKA.

11. Эдвард Жуковски. 15 лет
Edward ZUKOWSKI, w. Aleksandrowo, p. Wychodne, pow. Suwalki, POLSKA.

12. Кшиштоф Яныст, 13 лет
Krzysztof JANYST, Kielce, ul. Wsp61na 17, POLSKA.

13. Ромуальд Залевски, 15 лет
Romuald ZALEWSKI, Technikum Lesne, Gorsj, p. Czarnkow, woj. Poznan, POLSKA.

14. Здислав Сковронек, 13 лет
Zdzislaw SKOWRONEK, Rydultowy, pow. Rybnik, ul. Gen. Swierczewskiego 3e, woj. Katowice, POLSKA.

15. Бернард Фойчик. 13 лет
Bernard FOJCIK, Rydultowy, ul. Ofiar Terroru 16, pow. Rybnik, woj. Katowice, POLSKA.

16. Лex Герлицки, 14 лет
Lech GERLICKI, Torufi, Malinowa 46, POLSKA.

57. Станислав Флорысяк, 17 лет.
Stanislaw Florysiak, POLSKA. Ciechan6w. ul. Sienkiewicza 58 m. 1.

58. Рышард Соберай, 12 лет
Ryszard Sobierajj, POLSKA. Krakow, ul. Dlu-ga 17 xn

59. Мариан Дыля, 15 лет.
Marian Dyla, POLSKA, Chorzow I, ul. Zwirki i Wigury 2/1.

60. Мариан Зачиньски, 16 лет.
Marian Zaczynski, POLSKA, Tomaszow Mazow., ul. Zeromskiego 22/24 m. 2.

61. Кшиштоф Фронтчак, 14 лет.
Krzysztof Frqtczak, POLSKA, Lodz, ul. Piotrkowska 68 m. 39.

62. Ежи Дылонг, 14 лет.
Jerzy Dyllong, POLSKA, Turza, p. Mysliria, pow. Lubliniec, woj. Katowice.

63. Станислав Марчукевич, 12 лет.
Stanislaw Marczukiewicz. POLSKA. Loch6w, pow. Wegrow, ul. Wegrowska 4.

64. Михал Дембиньски, 14 лет.
Michai Dembiftski, POLSKA, ul. Wiosny Ludow 1, Gostyn Pozn.

65. Кшиштоф Гжимиславски. 12 лет.
Krzysztof Grzymisiawski, POLSKA, Gostyn Pozn., ul. Wiosny Ludow 1a.

66. Ян Чихы, 14 лет.
Jan Cichy, POLSKA, Marklowice, ul. Sobieskiego 1, pow. Wodzislaw Slaski. woj. Katowice.

67. Мачей Сулевски. 15 лет.
Maciej Sulewski, POLSKA, Poznan 26, ul. Miedzychodzka 2 m. 8.

68. Зенон Новак, 18 лет.
Zenon Nowak, POLSKA, Szamotuly, ul. Zakaskowa 2.

69. Рышард Грубба, 15 лет.
Ryszard Grubba, POLSKA, Wejherowo, ul. Sobieskiego 314, woj. Gdafiskie.

70. Казимеш Банашкевич, 15 лет.
Kazimierz Banaszkiewicz. POLSKA, Tomaszow Mazow., Armii Czerwonej 33 m. 3.

71. Павел Малиновски. 14 лет.
Pawel Malinowski, POLSKA, Grzywna. p. Chelmza, pow. Torun.

72. Ян Кшемпек. 17 лет.
Jan Krzempek, POLSKA, Chbie 360, pow. Cieszyn, woj. Katowice.

73. Богумил Рачиньски 15 лет.
Bogumil Raczyriski, POLSKA. Warszawa, ul. Emilii Plater 29 m. 2

Добавить комментарий